Вівторок, 09 жовтня 2018 13:48

Наказ ДАСУ № 196 від 11.09.2018 року "Про затвердження методики визначення автоматичних індикаторів ризиків, їх переліку та порядку застосування"

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 

ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

                                   11.09.2018

м. Київ

N 196

 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 вересня 2018 р. за N 1113/32565

Про затвердження методики визначення автоматичних індикаторів ризиків, їх переліку та порядку застосування

Відповідно до частини двадцять першої статті 71Закону України "Про публічні закупівлі", пункту 9 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року N 43,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Методику визначення автоматичних індикаторів ризиків;

Перелік автоматичних індикаторів ризиків;

Порядок застосування автоматичних індикаторів ризиків.

2. Департаменту контролю у сфері закупівель Державної аудиторської служби України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу комунікацій, зв'язків з громадськістю та розгляду звернень громадян Державної аудиторської служби України забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Державної аудиторської служби України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

Л. Гаврилова

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної аудиторської служби України
11 вересня 2018 року N 196

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 вересня 2018 р. за N 1113/32565

МЕТОДИКА
визначення автоматичних індикаторів ризиків

I. Загальні положення

1. Ця Методика встановлює механізм визначення автоматичних індикаторів ризиків (далі - індикатори) на основі даних електронної системи закупівель та інших відкритих джерел інформації.

2. У цій Методиці терміни вживаються в таких значеннях:

персональний кабінет - частина електронної системи закупівель, що забезпечує реєстрацію працівників органу державного фінансового контролю, автоматичне розміщення, отримання і передання інформації та документів під час проведення моніторингу закупівлі, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якої здійснюється за допомогою мережі Інтернет;

система автоматичних індикаторів ризиків (далі - ризик-система) - аналітичний обчислювальний комплекс у складі електронної системи закупівель, що забезпечує постійний та регулярний розрахунок індикаторів на основі відкритих даних з API-сервісу (application program interface сервіс) електронної системи закупівель;

черга ризикових процедур закупівлі (далі - черга) - впорядкований перелік процедур закупівлі, щодо яких спрацювали індикатори, розміщений у персональному кабінеті.

Інші терміни у цій Методиці вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про публічні закупівлі" та Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року N 166.

II. Методика визначення індикаторів

1. Індикатори розраховуються з метою визначення процедур закупівлі, що містять ознаки порушень законодавства у сфері публічних закупівель та/або свідчать про ймовірність допущення таких порушень.

2. Розрахунок індикаторів здійснюється ризик-системою за допомогою програмного забезпечення, яке використовує алгоритми розрахунку згідно із заданими параметрами.

3. Для розрахунку індикаторів ризик-система може використовувати інформацію, що міститься, розміщена або оприлюднена у таких джерелах:

електронна система закупівель;

єдині державні реєстри;

бази даних, відкриті для доступу центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю;

офіційний веб-сайт Національного банку України;

інші офіційні джерела.

4. Алгоритм розрахунку індикаторів передбачає аналіз інформації з джерел, наведених у пункті 3 цього розділу, як під час проведення окремої процедури закупівлі, так і кількох процедур закупівель того самого замовника упродовж певного періоду.

Індикатори розраховуються на етапах планування, проведення процедури закупівлі, укладання договору про закупівлю та його виконання.

5. Індикатори мають містити таку інформацію:

код індикатора;

назва індикатора;

опис індикатора;

етапи закупівлі, щодо яких індикатор є актуальним;

умовна вага.

6. Під час затвердження органом державного фінансового контролю переліку індикаторів кожному індикатору присвоюється умовна вага, що перебуває в діапазоні від 0,1 до 0,5, яка визначається з урахуванням рівня потенційного впливу порушень законодавства у сфері публічних закупівель, що можуть бути виявлені за результатами аналізу спрацьованих індикаторів.

Зважаючи на загальну суму умовної ваги за спрацьованими індикаторами, визначається ранг ризику для кожної окремої процедури.

7. За потреби перелік індикаторів та їх умовну вагу переглядає Державна аудиторська служба України за погодженням із Міністерством економічного розвитку і торгівлі України залежно від зміни законодавства, виявлення системних порушень під час проведення замовниками процедур закупівлі, появи додаткових технічних можливостей в електронній системі закупівель, коригування алгоритму розрахунку індикатора, зокрема відсотка процедур, що потрапляють у чергу ризикових процедур.

Директор Департаменту
контролю у сфері закупівель

С. Аніщенко

  


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної аудиторської служби України
11 вересня 2018 року N 196

 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 вересня 2018 р. за N 1114/32566

 

ПЕРЕЛІК
автоматичних індикаторів ризиків

N з/п

Код індикатора

Назва індикатора ризику

Опис індикатора

Етапи закупівлі, щодо яких індикатор є актуальним

Умовна вага

1

2

3

4

5

6

1

RISK-1-1

Використання замовником переговорної процедури закупівлі за відсутності законодавчих підстав

Замовник обрав проведення переговорної процедури закупівлі згідно з пунктом 4 частини 2 статті 35 Закону України "Про публічні закупівлі" (далі - Закон), однак попередньо в електронній системі закупівель не виявлено двічі відмінених торгів через відсутність достатньої кількості учасників (предмет закупівлі та очікувана вартість аналогічні до переговорної процедури закупівлі), або є інформація про двічі відмінені торги, але предмет закупівлі відкритих торгів відрізняється від предмета закупівлі переговорної процедури закупівлі

Оприлюднення повідомлення про намір укласти договір

0,5

2

RISK-1-2-1

Відкриті торги на закупівлю товарів і послуг проведені з порушенням порядку оприлюднення, розкриття та розгляду тендерних пропозицій, електронного аукціону, передбачених Законом

В оголошенні про проведення процедури закупівлі сума очікуваної вартості перевищує суму, еквівалентну 133 тис. євро, але замовник неправильно визначив процедуру в електронній системі закупівель, через що не оприлюднено оголошення англійською мовою, та розгляд тендерних пропозицій буде здійснено після проведення електронного аукціону та автоматичної оцінки тендерних пропозицій

Оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів

0,5

3

RISK-1-2-2

Відкриті торги на закупівлю робіт проведені з порушенням порядку оприлюднення, розкриття та розгляду тендерних пропозицій, електронного аукціону, передбачених Законом

В оголошенні про проведення процедури закупівлі сума очікуваної вартості перевищує суму, еквівалентну 5150 тис. євро, але замовник неправильно визначив процедуру в електронній системі закупівель, через що не оприлюднено оголошення англійською мовою, та розгляд тендерних пропозицій буде здійснено після проведення електронного аукціону та автоматичної оцінки тендерних пропозицій

Оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів

0,5

4

RISK-1-3-1

Відсутність накладеного замовником електронного цифрового підпису на документах, що підлягають оприлюдненню

Відсутній електронний цифровий підпис на оголошенні про проведення процедури закупівлі та/або тендерній документації

Оприлюднення оголошення про проведення закупівлі

0,1

5

RISK-1-3-2

Відсутність накладеного замовником електронного цифрового підпису при визначенні переможця тендеру та прийнятті рішення про намір укласти договір про закупівлю

Відсутній електронний цифровий підпис при визначенні замовником переможця торгів та оприлюдненні повідомлення про намір укласти договір

Оприлюднення повідомлення про намір укласти договір

0,1

6

RISK-1-3-3

Відсутність накладеного електронного цифрового підпису при оприлюдненні договору про закупівлю та повідомленні про внесення змін до нього

Відсутній електронний цифровий підпис при оприлюдненні замовником договору про закупівлю та/або повідомлення про внесення змін до договору

Оприлюднення договору про закупівлю, повідомлення про внесення змін до договору

0,1

7

RISK-1-4-1

Перевищення строку розгляду тендерної пропозиції учасника, яка за результатами оцінювання визначена найбільш економічно вигідною за процедурою "відкриті торги"

Замовник недотримав строку розгляду (понад 5 робочих днів) тендерної пропозиції, яка за результатами оцінювання визначена найбільш економічно вигідною, на відповідність вимогам, визначеним у тендерній документації, та не оприлюднив повідомлення про продовження строку розгляду

Розгляд тендерних пропозицій

0,2

8

RISK-1-4-2

Перевищення строку розгляду тендерної пропозиції учасника, яка за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною за процедурою "відкриті торги"

Замовник недотримав строку розгляду (понад 20 робочих днів) тендерної пропозиції, яка за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, на відповідність вимогам, визначеним у тендерній документації

Розгляд тендерних пропозицій

0,2

9

RISK-1-5-1

Розмір забезпечення тендерної пропозиції визначено з порушенням встановлених Законом граничних значень під час проведення відкритих торгів на закупівлю товарів або послуг

Замовник в оголошенні про проведення процедури закупівлі товарів або послуг встановив вимогу щодо надання забезпечення тендерної пропозиції у розмірі, що перевищує 3 відсотки очікуваної вартості закупівлі

Оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю товарів та послуг

0,1

10

RISK-1-5-2

Розмір забезпечення тендерної пропозиції визначено з порушенням встановлених Законом граничних значень під час проведення відкритих торгів на закупівлю робіт

Замовник в оголошенні про проведення процедури закупівлі робіт встановив вимогу щодо надання забезпечення тендерної пропозиції у розмірі, що перевищує 0,5 відсотка очікуваної вартості закупівлі

Оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю робіт

0,1

11

RISK-1-6

Відсутність оприлюдненого договору про закупівлю за результатами процедури закупівлі

Замовник не оприлюднив договір про закупівлю за наявності оприлюдненого звіту про результати проведення процедури закупівлі

Оприлюднення договору про закупівлю

0,3

12

RISK-1-8-1

Завчасне укладення та оприлюднення замовником договору про закупівлю за результатами проведення процедури закупівлі

Замовник опублікував договір із порушенням встановлених Законом строків (до 10 днів з дати оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю)

Оприлюднення договору про закупівлю

0,3

13

RISK-1-8-2

Несвоєчасне укладання замовником договору про закупівлю за результатами проведення процедури закупівлі

Замовник опублікував договір із порушенням встановлених Законом строків (після 20 днів з дати оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю)

Оприлюднення договору про закупівлю

0,2

14

RISK-1-10-1

Договір про закупівлю товарів або послуг, укладений з порушенням вимог Закону

Замовник оприлюднив звіт про укладені договори на закупівлю товарів або послуг на суму, що перевищує встановлені частиною першою статті 2 Закону вартісні межі (200 тис. грн)

Оприлюднення звіту про укладені договори

0,5

15

RISK-1-10-2

Договір про закупівлю робіт, укладений з порушенням вимог Закону

Замовник оприлюднив звіт про укладені договори на закупівлю робіт на суму, що перевищує встановлені частиною першою статті 2 Закону вартісні межі (1,5 млн грн)

Оприлюднення звіту про укладені договори

0,5

16

RISK-1-10-3

Незастосування процедур закупівлі товарів або послуг, визначених Законом

Замовник оголосив допорогову процедуру закупівлі на закупівлю товарів або послуг на суму, що перевищує встановлені частиною першою статті 2 Закону вартісні межі (200 тис. грн)

Оголошення про проведення допорогової закупівлі

0,5

17

RISK-1-10-4

Незастосування процедур закупівлі робіт, визначених Законом

Замовник оголосив допорогову процедуру закупівлі на закупівлю товарів або послуг на суму, що перевищує встановлені частиною першою статті 2 Закону вартісні межі (1,5 млн грн)

Оголошення про проведення допорогової закупівлі

0,5

18

RISK-1-12

Ненадання або несвоєчасне надання роз'яснень замовником щодо змісту тендерної документації

Протягом 3 робочих днів з дня оприлюднення звернення про надання роз'яснення щодо змісту тендерної документації або звернення з вимогою усунення порушення під час проведення процедури закупівлі замовник не надав відповіді

Подання тендерних пропозицій

0,2

19

RISK-1-13-1

Неоприлюднення тендерної документації

Замовник оприлюднив оголошення про проведення процедури закупівлі, але не оприлюднив тендерну документацію

Оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі

0,5

20

RISK-1-13-2

Порушення строку оприлюднення тендерної документації під час проведення відкритих торгів

Замовник оприлюднив тендерну документацію менше ніж за 15 днів до встановленого в оголошенні кінцевого строку подання тендерних пропозицій

Розкриття тендерних пропозицій

0,2

21

RISK-1-13-3

Порушення строку оприлюднення тендерної документації під час проведення відкритих торгів із публікацією англійською мовою

Замовник оприлюднив тендерну документацію менше ніж за 30 днів до встановленого в оголошенні кінцевого строку подання тендерних пропозицій

Розкриття тендерних пропозицій

0,2

22

RISK-1-14

Переможець торгів був обраний за відсутності документів тендерної пропозиції

Є ймовірність порушення вимог частини першої статті 30 Закону щодо невідхилення замовником тендерної пропозиції учасника-переможця через її невідповідність умовам тендерної документації

Оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю

0,5

23

RISK-2-13

Замовник відхилив тендерні пропозиції всіх учасників закупівлі товарів або послуг, крім переможця

Є ймовірність ризику упередженого розгляду замовником тендерних пропозицій з метою визначення конкретного учасника переможцем процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю з порушенням принципів здійснення закупівель

Розгляд тендерних пропозицій, прийняття рішення про намір укласти договір

0,5

24

RISK-2-13_1

Замовник відхилив тендерні пропозиції всіх учасників закупівлі робіт, крім переможця

Є ймовірність ризику упередженого розгляду замовником тендерних пропозицій з метою визначення конкретного учасника переможцем процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю з порушенням принципів здійснення закупівель

Розгляд тендерних пропозицій, визначення переможця процедури закупівлі, прийняття рішення про намір укласти договір

0,4

25

RISK2-5П

Повторювана закупівля, коли замовником вже було здійснено допорогову закупівлю (тендер або звіт) з однаковим кодом предмета закупівлі (cpv), загальна сума яких дорівнює або перевищує 200 тис. грн

Замовник проводить допорогову закупівлю товарів чи послуг за одним кодом CPV протягом календарного року, що в сумі становить 200,0 тис. грн (або 1,0 млн грн)

Оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі

0,1

26

RISK2-5_1П

Повторна закупівля в одного постачальника близька до порогу, визначеного Законом (товари/послуги, на 5 % нижче ніж 200 тис. грн)

Замовник проводить не першу допорогову закупівлю в одного постачальника товарів чи послуг на суму, що дуже близька до порогу 200,0 тис. грн (або 1,0 млн грн)

Оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі

0,1

27

RISK2-5_3П

Повторна закупівля в одного постачальника близька до порогу, визначеного Законом (товари/послуги, на 5 % нижче ніж 200 тис. грн)

Замовник розмістив звіти про укладені договори на закупівлі в одного постачальника товарів чи послуг на суму, що дуже близька до порогу 200,0 тис. грн (або 1,0 млн грн)

Оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі

0,1

28

RISK2-6_1П

Повторювана закупівля в одного постачальника близька до порогу, визначеного Законом (роботи, на 10 % нижче ніж 1,5 млн грн)

Замовник проводить допорогову закупівлю товарів чи послуг на суму, що дуже близька до порогу 1,5 млн грн (або 5,0 млн грн), в одного постачальника

Оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі

0,1

29

RISK2-6_2П

Повторювана закупівля, коли замовником вже було здійснено допорогову закупівлю (тендер або звіт), з однаковим кодом предмета закупівлі (cpv), загальна сума яких дорівнює або перевищує 1,5 млн грн

Замовник проводить допорогову закупівлю робіт на суму, що дуже близька до порогу 1,5 млн грн (або 5,0 млн грн)

Оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі

0,1

30

RISK2-6_3П

Повторювана закупівля в одного постачальника близька до порогу, визначеного Законом (роботи, на 10 % нижче ніж 1,5 млн грн)

Замовник розмістив звіти про укладені договори на закупівлі на суму, що дуже близька до порогу 1,5 млн грн (або 5,0 млн грн), в одного постачальника

Оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі

0,1

31

RISK 2-17-2п

Учасника з найбільш економічно вигідною пропозицією замовником відхилено, а переможцем визначено учасника - фізичної особи - підприємця, з яким такий замовник попередньо укладав договори більше ніж за 3 - 5 різними групами cpv

Замовник імовірно неправомірно відхиляє найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника та визначає переможцем іншого учасника

Розгляд тендерних пропозицій, визначення переможця процедури закупівлі, прийняття рішення про намір укласти договір

0,1

32

RISK-2-14

Під час проведення відкритих торгів із публікацією англійською мовою на закупівлю робіт відхилено більше ніж 2 тендерні пропозиції

Є ймовірність ризику упередженого розгляду замовником тендерних пропозицій

Розгляд тендерних пропозицій

0,2

33

RISK-2-14_1

Під час проведення відкритих торгів із публікацією англійською мовою на закупівлю товарів та послуг відхилено більше ніж 2 тендерні пропозиції

Є ймовірність ризику упередженого розгляду замовником тендерних пропозицій

Розгляд тендерних пропозицій

0,2

34

RISK-2-5-2П

Непроведення конкурентних процедур закупівель під час придбання товарів та послуг

Замовник оприлюднив 2 і більше звіти про укладені договори з однаковим кодом предмета закупівлі (cpv), загальна сума яких дорівнює або перевищує 200 тис. грн

Оприлюднення оголошення про проведення закупівлі

0,4

35

RISK-2-6П

Непроведення конкурентних процедур закупівель під час придбання робіт

Замовник оприлюднив 3 і більше звіти про укладені договори або оголошення про проведення допорогових процедур закупівель з однаковим кодом предмета закупівлі (cpv), загальна сума яких дорівнює або перевищує 1,5 млн грн

Оприлюднення оголошення про проведення закупівлі

0,4

 Директор Департаменту
контролю в сфері закупівель

С. Аніщенко

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної аудиторської служби України
11 вересня 2018 року N 196

 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 вересня 2018 р. за N 1115/32567

 

ПОРЯДОК
застосування автоматичних індикаторів ризиків

 

I. Загальні положення

 

1. Цей Порядок встановлює порядок застосування автоматичних індикаторів ризиків (далі - індикатори) для формування черги ризикових процедур закупівлі з метою прийняття прозорого, об'єктивного та неупередженого рішення про початок моніторингу закупівлі відповідно до положень Закону України "Про публічні закупівлі".

 

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

 

персональний кабінет - частина електронної системи закупівель, що забезпечує реєстрацію працівників органу державного фінансового контролю, автоматичне розміщення, отримання і передання інформації та документів під час проведення моніторингу закупівлі, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якої здійснюється за допомогою мережі Інтернет;

 

система автоматичних індикаторів ризиків (далі - ризик-система) - аналітичний обчислювальний комплекс у складі електронної системи закупівель, що забезпечує постійний та регулярний розрахунок індикаторів на основі відкритих даних з API-сервісу (application program interface сервіс) електронної системи закупівель;

 

черга ризикових процедур закупівлі (далі - черга) - впорядкований перелік процедур закупівлі, щодо яких спрацювали індикатори, розміщений у персональному кабінеті.

 

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про публічні закупівлі".

 

II. Порядок застосування індикаторів для формування черги ризикових процедур закупівлі

 

1. Ризик-система щодня здійснює автоматичний розрахунок індикаторів за процедурами закупівель, які проводяться замовниками в електронній системі закупівель, формує чергу та відображає її в персональному кабінеті.

 

2. Ризик-система після спрацювання одного або кількох індикаторів за окремою процедурою закупівлі автоматично здійснює підрахунок загальної умовної ваги індикаторів.

 

3. У разі спрацювання індикатора (індикаторів) за конкретною процедурою закупівлі (або окремим лотом) та залежно від загальної умовної ваги цих індикаторів ризик-система закупівель автоматично присвоює процедурі закупівлі один із таких рангів ризику:

 

1 ранг ризику - високий рівень ризику;

 

2 ранг ризику - помірний рівень ризику;

 

3 ранг ризику - низький рівень ризику.

 

Діапазон значень загальної умовної ваги спрацьованих індикаторів кожного рангу ризику встановлює Державна аудиторська служба України за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

 

4. Усередині кожного з рангів ризику процедури закупівлі, щодо яких спрацювали індикатори, розташовуються залежно від загальної умовної ваги.

 

5. Кожній процедурі закупівлі, щодо якої спрацювали індикатори, ризик-система присвоює середньозважену умовну вагу, яка визначена з урахуванням загальної умовної ваги та очікуваної вартості процедури закупівлі у відповідному рангу ризику.

 

6. Ризик-система заносить до персонального кабінету у чергу з кожного рангу ризику фіксований відсоток процедур закупівель, що мають найвищу середньозважену умовну вагу. Величину відсотка процедур, що мають відображатися у черзі, встановлює Державна аудиторська служба України за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

 

7. Процедури закупівлі автоматично розташовує ризик-система в черзі пропорційно, починаючи від процедур, що віднесені до 1 рангу ризику та мають найбільшу середньозважену умовну вагу, до тих, що віднесені до 3 рангу ризику та мають найменшу середньозважену умовну вагу.

 

8. Під час обрання органом державного фінансового контролю процедур закупівель для здійснення моніторингу насамперед обирають процедури закупівлі, що мають найвищий пріоритет у черзі.

 

9. Під час перегляду процедури закупівлі, що внесена до черги, для прийняття рішення щодо її обрання органом державного фінансового контролю для моніторингу в персональному кабінеті надається можливість переглянути процедуру закупівлі та перелік індикаторів, що спрацювали за цією процедурою, створити чернетку моніторингу закупівлі в електронній системі закупівлі або перенести посилання на процедуру закупівлі з черги до архіву.

 

10. Посилання на процедуру закупівлі автоматично виключається з черги ризикових процедур закупівлі та переноситься до архіву в персональному кабінеті у таких випадках:

 

за процедурою закупівлі розпочато моніторинг;

 

оприлюднено звіт про виконання договору;

 

процедура закупівлі відмінена або визнана такою, що не відбулася;

 

усі порушення, за якими спрацювали індикатори, усунено.

 

 

Директор Департаменту
контролю у сфері закупівель

С. Аніщенко

 
 

Читати 1878 разів Останнє редагування Вівторок, 09 жовтня 2018 15:09